ความเชื่อและศรัทธาที่ชาวฮินดูมีต่อเทพเจ้านั้นหนักแน่นและมั่นคงนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน โดยชาวฮินดูเชื่อว่าโลกนี้ดำเนินไปได้ด้วยอำนาจของตรีมูรติ คือ เทพเจ้าทั้งสามองค์อันได้แก่ พระพรหมผู้สร้าง พระวิษณุผู้รักษา และพระศิวะผู้ทำลาย นอกจากเทพทั้งสามที่ชาวฮินดูนับถือแล้วยังมีเทวีปรากฏขึ้นในฐานะชายาของเทพเหล่านี้ ได้แก่ เทวีสรัสวดีชายาของพระพรหม เทวีลักษมีชายาของวิษณุเทพ และ เทวีปารวตีชายาของศิวะเทพ เทวีทั้งสามนี้มีฤทธานุภาพใกล้เคียงกับเทพเจ้าเลยทีเดียว

 

 


     ในครั้งนี้จะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับอวตารปางหนึ่งของชายาพระศิวะ ซึ่งมีผู้นับถือกันอย่างมากโดยเฉพาะในกัลกัตตาอดีตเมืองท่าของอินเดียนั่น คือ เจ้าแม่กาลี โดยปกติแล้วชายาของพระศิวะมีพระนามที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นของผู้นับถือ เช่น ปารวตี อุมาเทวี และเจ้าแม่กาลี เป็นต้น เจ้าแม่กาลีเป็นอวตารปางหนึ่งของชายาพระศิวะที่มีผู้นับถือเป็นอย่างมากใน เมืองกัลกัตตา ในเมืองนี้มีวัดเจ้าแม่กาลีอยู่บริเวณ กาลีฆัตซึ่งแปลว่าท่าไปสู่ที่เจ้าแม่กาลี ภายในโบสถ์มีรูปเจ้าแม่กาลีประดิษฐานอยู่ วัดนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวเบงกอลที่นับถือศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง ด้วยความศรัทธาที่ชาวฮินดูในกัลกัตตามีต่อเจ้าแม่กาลีจึงทำให้เกิดเทศกาลบูชาเจ้าแม่กาลีขึ้นในราวเดือนตุลาคมของทุกปี ในวันงานมีการจัดซุ้มต่างๆเพื่อบูชาเจ้าแม่กาลี มีการแสดงนิทรรศการแสง สี เสียง ในวันนั้นมีเสียงสวดมนต์ดังไปทั่วทั้งเมืองช่วงกลางคืนประชาชนก็จะแต่งตัวสวยงามออกจากบ้านเพื่อไปบูชาเจ้าแม่กาลีในซุ้้มที่มีรูปเจ้าแม่กาลีปาง
ปราบอสูรประดิษฐานอยู่ โดยรูปปั้นของพระนาง อยู่ในท่ายืนยกขาขึ้นข้างหนึ่งแลบลิ้นที่เปื้อนเลือด มี 10 เศียร 10 พระกร 10 พระบาท มีศีรษะมารห้อยคอต่างพวงมาลัยและมีนิ้วมือมารประดับไว้รอบเอว

 


     เหตุที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเจ้าแม่กาลีก็เนื่องมาจากพระนางเป็นเทวีผู้ปราบอสูรและนำความสงบมาสู่โลก ตามตำนานกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งพวกอสูรได้รับพรวิเศษจาก พระพรหม คือ ให้เป็นอมตะ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ด้วยความหลงอำนาจพวกอสูรจึงระรานและเกี้ยวพาเหล่านางฟ้าอย่างไม่เกรงใจ เหล่าเทวดาจนทำให้เหล่าเทวดาเดือดร้อนและได้นำเรื่องนี้ไปร้องเรียนพระพรหม พระพรหมจึงร้องขอให้พระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายเป็นผู้ไปกำราบเหล่าอสูร แต่พระชายาของพระศิวะเป็นผู้อาสาปราบเหล่าอสูรในครั้งนี้แทน โดยชายาของศิวเทพได้อวตารเป็นเจ้าแม่กาลีและได้ทำสงครามกับเหล่าอสูรเป็นเ วลานานเพราะในขณะสู้รบกันนั้นถ้าเลือดของอสูรหยดลงพื้นดินเพียงหยดเดียวก็จะเกิดอสูรขึ้นหนึ่งตน ดังนั้น พระนางจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้เลือดของอสูรที่เกิดจากการสู้รบไม่ตกลงสู่พื้น ในที่สุดพระนางจึงตัดสินใจแลบลิ้นของตนรับเลือดเหล่าอสูรตลอดระยะเวลาที่พระนางทำสงครามกับเหล่าอสูรนั้น และด้วยวิธีนี้เองที่ทำให้พระนางสามารถปราบอสูรได้สำเร็จ

     จากตำนานที่กล่าวมานี้จึงทำให้ชายาพระศิวะในอวตารของเจ้าแม่กาลีแลบลิ้นที่เปื้อนเลือดมีศีรษะมารห้อยคอต่างพวงมาลัยและมีนิ้วมือมารประดับไว้รอบเอว ซึ่งก็คือเลือด ศีรษะ และนิ้วมือของเหล่าอสูรที่กล่าวไว้ในตำนานนั่นเอง นอกจากรูปของเจ้าแม่กาลีที่เกิดขึ้นจากตำนานแล้ว การบูชาเจ้าแม่กาลีด้วยเลือดสดๆก็เกิดขึ้นจากตำนานนี้เช่นกัน นั่นคือหลังจากที่เจ้าแม่กาลีปราบอสูรได้แล้วประชาชนก็จัดงานฉลองเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระนางโดยในการเซ่นบวงสรวงโดยนำเลือดสดๆไปบูชา กล่าวกันว่าในยุคแรกๆมีการนำหญิงพรหมจารีไปทำพลีกรรมโดยนำเลือด บริสุทธิ์ในลำคอไปบูชาเจ้าแม่กาลี แต่เมื่อเวลาล่วงไปถึงช่วงที่อังกฤษเข้าปกครองอินเดียได้สั่งห้ามไม่ให้นำ มนุษย์มาใช้ในการบูชา จึงทำให้การบูชาเจ้าแม่กาลีในปัจจุบันนี้เหลือเพียงการนำแพะมาใช้ในการบูชาแทน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะได้กลิ่นคาวของเลือดแพะแทนที่กลิ่นหอมของธูปและดอกไม้เมื่อเข้าไปในวัดที่มีการบูชาเจ้าแม่กาลี 

 


     การทำลายชีวิตหนึ่งเพื่อแสดงความศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะดูไม่ถูกต้องนักในสายตาของหลายๆท่านที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้ แต่มีอีกสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวฮินดูมีต่อเทพเจ้าทั้งหลายของพวกเขา รวมถึงความเชื่อในเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสของวัฒนธรรมตะวันตกไม่สามารถเข้าไปแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของชาวฮินดูได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการที่วัฒนธรรมตะวันตกกำลังแทรกซึมอยู่ในประเทศทางตะวันออกอีกหลายๆ ประเทศ

*****
คัดสำนวนจากเจ้าแม่กาลี: เทวีผู้ปราบกาลียุค
โดย อาจารย์ ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*****
บทความนี้ได้มาจากการตอบจดหมายบางส่วนของอาจารย์กิตติ วัฒนะมหาตม์ อาจารย์ ผู้
เชี่ยวชาญ

นักเทววิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ จาก http://www.aromamodaka.com

ถาม :ได้ยินมาบางความเห็นว่าไม่ควรบูชาพระแม่กาลีในบ้าน (ไม่ว่าจะเป็นเทวรูป หรือรูปภาพ) เพราะท่านมีธาตุไฟมาก อาจทำให้เกิดสิ่งไม่ดี คนอินเดียบางคนเขาก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกัน อยากทราบว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไร

อ.กิตติ : พระแม่กาลีในแง่หนึ่งก็เหมือนราหู คือทำให้เกิดความมัวเมา และมักจะทำให้ผู้บูชาใจร้อนขึ้น เอาแต่ใจตัวเองมากขึ้น หยิ่งทะนงและเริ่มจะไม่เห็นคนอื่นในสายตา เวลามีเรื่องกับใครก็ไม่ยอมกัน จะเอาชนะให้ได้ ไม่มีการใช้น้ำเย็นเข้าลูบ พูดง่ายๆ คือทำให้ผู้บูชานิยมความรุนแรงมากขึ้น ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดกับคนในครอบครัวเดียวกันก็ลำบาก ทำให้ในบ้านไม่ค่อยปรองดองกัน ทะเลาะกันง่าย

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้บูชาพระแม่กาลีมักจะมีตัณหาแรงขึ้น หรือมักจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์มากขึ้น ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดกับสามีภรรยาที่ชีวิตคู่ราบเรียบจืดๆ ชืดๆ ก็อาจทำให้เกิดสมดุลย์ขึ้นได้ แต่ถ้ามากเกินไปก็อาจทำให้แต่ละฝ่ายเริ่มคิดจะแสวงหาความตื่นเต้นใหม่ๆ ทีนี้ก็จะอันตรายละ

แต่ในแง่ที่ดีและหลายๆ คนชอบก็คือ ท่านใจนักเลง เวลาคุ้มครองแล้วคุ้มครองจริง ใครจะมาเบียดเบียนให้ผู้บูชาท่านได้รับทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆ ท่านจะทำลายผู้นั้น ใครเป็นศัตรูกับผู้บูชาท่าน คนนั้นจะโชคร้ายในที่สุด เวลาผู้บูชาอยากได้อะไร ถ้ากล้าขอท่านก็กล้าให้ แต่ต้องมีของไปแลก

เช่นสมมุติว่าคุณอยากมีความก้าวหน้าในด้านการงาน คุณขอท่านท่านก็ให้ ให้โดยขจัดคนที่ขวางทางคุณอยู่ออกไป เพราะวิธีแก้ปัญหาของท่านเป็นแบบโผงผาง เรื่องที่จะประนีประนอมหรือบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนั้นไม่มี

ท่านเป็นเทพแห่งสันติสุขก็จริง แต่การได้มาซึ่งสันติสุข ในแง่ของท่านคือทำลายล้างสิ่งที่เป็นปัญหาไปเสียก่อน และท่านก็นิยมความรุนแรงอย่างที่บอกแล้ว เพราะว่าท่านเป็นเทพปีศาจ ภาวะของท่านจึงเป็นแบบปีศาจ แบบอสูร แบบยักษ์

ผมคงฟันธงไม่ได้ว่าควรบูชาหรือไม่ควรบูชา เพราะกับหลายๆ คนเขาก็เหมาะสมที่จะบูชาเทพแบบนี้ เป็นเทพที่ตรงกับจริตนิสัยของเขา  เทพเจ้าฮินดูส่วนใหญ่จะนุ่มนวล ถ้าผู้บูชาต้องพบกับปฏิปักษ์ที่ชั่วช้าไร้ยางอายอย่างแท้จริง บางทีความนุ่มนวลก็นำมาซึ่งผลที่ช้าเกินไป ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ไหวจริงๆ ก็จำเป็นต้องเอาความรุนแรงเข้าสู้

เพราะคนสมัยนี้นะ คุณก็เห็นอยู่ว่าเป็นคนนิสัยอสูร ซึ่งนับวันจะมีเยอะในขณะที่คนนิสัยเทพยิ่งน้อยลงๆ คือกลียุคมันก็เป็นแบบนี้ เต็มไปด้วยคนนิสัยอสูรที่พูดกันดีๆ ไม่รู้เรื่อง ต้องให้ใช้ความรุนแรง เดี๋ยวนี้หลายๆ คนเลยหันมาบูชาเจ้าแม่กาลีเพื่อปราบอสูร แต่ผมไม่ละคนหนึ่ง

......

Comment

Comment:

Tweet

ใช่มันคือเรื่องจริงเพราะนับถือเจ้าแม่กาลีมาตั้งแต่อายุ 12 ปีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือจะเกิดอะไรกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เจ้าแม่กาลีแห่งข้าจะแก้ปัญหาให้หมดไปทุกเรื่อง

#15 By ปราณิธา (49.230.111.244) on 2011-03-05 01:23

#14 By (125.25.75.140) on 2010-08-31 07:32

ไอ้จุ๊บนรกมันเขียนหรือ

#13 By ปราชญ์ (113.53.55.15) on 2010-08-18 04:15

ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยากบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลีคือชัยชนะสำหรับทุกสิ่งค่ะ ถ้าบูชาให้ดีๆ ก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเช่นกัน big smile

#12 By น้ำผึ้งอาบยาพิษ (124.121.214.27) on 2010-06-21 16:51

#11 By (183.89.183.38) on 2010-04-23 21:37

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1 - 10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ
ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!!
1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ
---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*
***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*
***หยุด!***
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~ พฤษภาคม-ใจเย็นมาก

~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~

ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง

1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน

6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงเร็วมาาาาาาก

#10 By fern (113.53.17.244) on 2010-04-09 22:18

นิมิตว่าท่านมาบอกให้เป็นผู้นำในการสร้างศาลเจ้าแม่กาลีทั้งที่เราไม่เคยนับถือหรือรู้จักมาก่อนนี่สิ ทำงัยดี

#9 By ฝน (111.84.71.180) on 2010-03-17 09:18

ขอให้พระแม่กาลีค้มครองเหล่าร่างทรงทั้งหลาย โอม กาลี มาตา โอม

#8 By แม่ท๊อป พระแม่มหากาลีมาตา (58.9.27.69) on 2010-03-06 09:54

ขอให้พระแม่กาลีค้มครองเหล่าร่างทรงทั้งหลาย โอม กาลี มาตา โอม

#7 By แม่ท๊อป พระแม่มหากาลีมาตา (58.9.27.69) on 2010-03-06 09:54

อยากแข้มแข็ง อย่างเจ้าแม่กาลีบ้างจังเลยค่ะ

#6 By หมูนา (222.123.57.127) on 2010-01-18 19:10

เคยฝันเห็นเจ้าแม่กาลีแต่รูปร่างไม่ค่อยเป็นแบบนี้
คือว่าตอนที่ฝันเห็นยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จักชื่อแม้แต่รูปภาพเพิ่งฝันเห็นตอน ต้นเดือน ม.ค.53 เขาบอกว่าเขาชื่่อเจ้าแม่กาลีนะจำไว้แต่สิ่งที่เขาตามหาคือร่างของดิฉันเขาบอกต้งอการร่างของเขาคืนซึ่งก็คือตัวดิฉัน แต่ช่วงนั้นดิฉันค่อนข้างสับสนกับปัญหาชีวิตนิดๆ ก็เลยฝันแปลกๆ จึงพยายามค้นหาว่าชื่อนี้มีจริงหรือไม่ ดิฉันค่อนข้างกลัวเอามากๆ ก็เลยอยากทราบว่าพอมีใครที่จะอธิบายอะไรได้หรือเปล่า ฉันครบเบญจเพศพอดี

#5 By t (58.8.144.128) on 2010-01-17 17:39

zrrr

#4 By t (58.8.144.128) on 2010-01-17 17:30

เจ้าแม่กาลี ป็นปางหนึ่งของ "เจ้าแม่อุมาเทวี" จัดได้ว่า เป็นปางหนึ่งของ เจ้าแม่อุมาเทวี ซึ่งดุร้ายมากเลยจริงๆ ก็ว่าได้ค่ะ (ความรู้ได้จาก "google search for "kalee princess" เสิร์ชดูกันเยอะๆนะคะ ประวัตติศาสตร์ที่เราควรรู้ กันทั้งนั้น น่าดูมากๆค่ะ (พิมพ์โดยแป้งจ้า)big smile open-mounthed smile confused smile sad smile question embarrassed

#3 By (203.162.3.165) on 2009-04-28 00:56

เจ้าแม่กาลี ป็นปางหนึ่งของ "เจ้าแม่อุมาเทวี" จัดได้ว่า เป็นปางหนึ่งของ เจ้าแม่อุมาเทวี ซึ่งดุร้ายมากเลยจริงๆ ก็ว่าได้ค่ะ (ความรู้ได้จาก "google search for "kalee princess" เสิร์ชดูกันเยอะๆนะคะ ประวัตติศาสตร์ที่เราควรรู้ กันทั้งนั้น น่าดูมากๆค่ะ big smile

#2 By (203.162.3.165) on 2009-04-28 00:53

ให้เช่าบูชารูปหล่อพระแม่กาลีสูง180ซมเท่าคนยืนจริงสวยมากทําจากไฟเบอร์กลาสชมตัวอย่างที่ www.be2hand.com/scripts/view.php prod_id=371507 ติดต่อคุณสิทธิเดช โทร 0863936618 0865798318

#1 By คุณสิทธิเดช (58.9.115.51) on 2008-10-17 18:24